Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Cristóbal Colón, διάσημο για να καταστεί η ανακάλυψη της Αμερικής το 1492.